עלון שבועי צפנת פענח על פרשת השבוע

עניני דיומא הצפונים בפרשה

דבר העורך

שלום רב לבית ישראל!
נרגשים אנו להגיש לפניכם את העלון השבועי על סדר פרשיות השבוע "צפנת פענח". תורת משה ניתנה לנו ישירות מאת ה', לכן לא מסתבר שיש בה מילה או אפילו אות אחת מיותרים.

אדרבה, עלינו להניח שטמונים בה אוצרות גנוזים שטרם עמדו על טיבם, צפנים שטרם פוענחו ומסילות שטרם נודעו.

יודעים אנו גם כי "כל מה שאירע לאבות – סימן לבנים" (רמב"ן בראשית יב,ו), וכי התורה פותחת לנו צוהר לא רק להבין את אשר אירע אי-אז לפני אלפי שנים, אלא גם את אשר עובר עלינו בתקופה זאת.עלינו להעמיק  אירועים המתרחשים סביבנו, ואל לנו לתת להם לחלוף על פנינו ללא מחשבה ושימת לב. אנו מצויים בתקופה כבירה בדברי הימים: עם ישראל שב לארצו לאחר אלפי שנות גלות, שזו תופעה בודדת בין דפי ההיסטוריה. מהפכות שינו את פני העולם, והתעשיה שינתה את אופי חיינו.

הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מעתיק נשימה, ובלבול שורר בכל. הזהויות של בני האדם אינן ברורות כבר כפי שהיו, והאנשים משנים דעות חדשות לבקרים. ובנוסף לכל אלה, מגיפה משונה שינתה את פני חיינו, ואין אנו יודעים כיצד להתמודד עימה. חובה קדושה עלינו לעצור, לשאת עיניים, להקשיב, להתבונן במתרחש, לשאוף לפענח את הצופן של ההוויה. אנו שואפים לשלב את ההתבוננות המעמיקה בתורה, יחד עם התבוננות מעמיקה במתרחש, ולזכות לפענח את הצופן.

אם יש לכם תגובות, הערות, הארות או דברי תורה השואפים לפענח את הצופן בנושאים שונים, אתם מוזמנים לשלוח אותם אלינו. שבת שלום!

 

מאמרים אחרונים 

כי לה' המלוכה רמזי גאולה

לחץ כאן למעבר לעדכונים חדשים

נושאים חשובים

נושאים המדוברים

למה ומדוע דווקא בימים אלו, ימי השובבי"ם התגלה הסיפורהנורא הזה שמטלטל את חיינו מן הקצה אל הקצה?!

מאמר חשוב מאד

דבר תורה

דבר תורה

×
דילוג לתוכן