חודש: ינואר 2022

פרשת יתרו

עצם המפגש עם מנהיג בשיעור קומה שלא קם כמוהו בהיסטוריה של העולם, בכוחו לשנות ולהעצים את האדם העומד מולו לאין ערוך. ואולי מפאת זה הרבו לחטוא במדבר, שזה באופן מתמיה היה פלא בהשוואה לדרגות הגבוהות שהגיעו אליהם במעמד הר סיני. כיום בימינו צאצאיו של יתרו אלו הם בני העם הדרוזי שמשום מה דתם אפופה במסתורין, …

פרשת יתרו לקריאה »

פרשת שמות

פרשת שמות ציטוטים: משה היה מנהיג אגדי, שלא קם כמוהו בתולדות האנושו אנו רואים את גדלותו של משה, שהייתה לו מידת אמת אבסולוטית: הוא חתר לחפש את השורשים שלו בידינו ללמוד מידה חשובה נוספת באישיותו של מנהיג: כאשר הוא רואה משהו חריג, הוא לא מתעלם ממנו, אלא הולך לבדוק נראה בעליל שרצון ה' הוא, שבכל …

פרשת שמות לקריאה »

פרשת ויחי

פרשת ויחי בפרשות האחרונות אנו קוראים סיפורים מקוממים, שמעלים תמיהה עצומה. אנו קוראים על אחי יוסף, שבטי י-ה ענקי הרוח שמהם נבנה עם ישראל, שמכרו את יוסף לסוחרים ישמעאלים שהורידו אותו מצרימה; בדרך זו הם היו בטוחים שיסתמו את הגולל על כל אפשרות שחלומותיו למשול בהם יתממשו. הם מכרוהו לצמיתות להיות לעבד עולם, ולא הועילו …

פרשת ויחי לקריאה »

דבר העורך

שלום רב לבית ישראל!נרגשים אנו להגיש לפניכם את העלון השבועי על סדר פרשיות השבוע “צפנת פענח”. תורת משה ניתנה לנו ישירות מאת ה’, לכן לא מסתבר שיש בה מילה או אפילו אות אחת מיותרים. אדרבה, עלינו להניח שטמונים בה אוצרות גנוזים שטרם עמדו על טיבם, צפנים שטרם פוענחו ומסילות שטרם נודעו. יודעים אנו גם כי "כל …

דבר העורך לקריאה »

×
דילוג לתוכן