פרשת ויחי

פרשת ויחי בפרשות האחרונות אנו קוראים סיפורים מקוממים, שמעלים תמיהה עצומה. אנו קוראים על אחי יוסף, שבטי י-ה ענקי הרוח שמהם נבנה עם ישראל, שמכרו את יוסף לסוחרים ישמעאלים שהורידו אותו מצרימה; בדרך זו הם היו בטוחים שיסתמו את הגולל על כל אפשרות שחלומותיו למשול בהם יתממשו. הם מכרוהו לצמיתות להיות לעבד עולם, ולא הועילו …

פרשת ויחי לקריאה »